zamglenia
środa
Fot. powiat.tarnogorski.pl
Nowy starosta, nowy zarząd powiatu. Co zrobi Stanisław Wieczorek dla Miasteczka Śląskiego?
04 kwietnia 2017 r. | 19:40

Teraz Inicjatywa i Platforma Obywatelska ma pole do popisu. No i oczywiście nasz były Burmistrz Stanisław Wieczorek, który jak dotąd nic wielkiego dla Miasteczka Śląskiego w powiecie nie ugrał (przykład ulicy Dworcowej która należy do powiatu). 

Dziś (4.04.2017 r.) Rada Powiatu Tarnogórskiego odwołała Józefa Burdziaka ze stanowiska starosty. Za odwołaniem głosowało 24 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było. Nowym starostą została Krystyna Kosmala. Poparło ją 23 radnych, 1 osoba głosowała przeciw, głosów wstrzymujących się nie było.

Wicestarostą został Stanisław Torbus. Jego kandydaturę poparło 21 radnych, 3 było przeciwnych, głosów wstrzymujących się nie było. Etatowymi członkami zarządu zostali Adam Baron (20 głosów za, 4 przeciw, 0 wstrzymujących się) i Krzysztof Łoziński (20 za, 3 przeciw, 0 wstrzymujących się), a nieetatowym członkiem zarządu Stanisław Wieczorek (22 głosy za, 1 przeciw, 0 wstrzymujących się).
Radny Józef Burdziak opuścił salę sesyjną przed rozpoczęciem głosowań i nie brał w nich udziału.

Starosta Krystyna Kosmala jest członkiem Inicjatywy Obywatelskiej. Urodziła się i mieszka w Tąpkowicach w Gminie Ożarowice. Jest absolwentką dwóch krakowskich uczelni. Studia magisterskie ukończyła na Wydziale Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej, natomiast studia inżynierskie na Wydziale Zootechniki Akademii Rolniczej. Od prawie 30 lat jest związana zawodowo z administracją publiczną – jako pracownik Urzędu Gminy Ożarowice (Sekretarz Gminy), członek Zarządu Powiatu Tarnogórskiego, a ostatnio Pełnomocnik Burmistrza Miasta ds. Gospodarowania Majątkiem Gminy Tarnowskie Góry. Przez dwie kadencje była radną Rady Gminy Ożarowice (1990-1998). Dodatkowo w latach 1990-1994 była delegatem Gminy Ożarowice do Sejmiku Województwa Katowickiego. Od trzech kadencji jest radną Rady Powiatu Tarnogórskiego.

Wicestarosta Stanisław Torbus jest członkiem Platformy Obywatelskiej. To jego druga kadencja w Radzie Powiatu Tarnogórskiego. Był już radnym powiatowym w kadencji 2006-2010. Ma wyższe wykształcenie. Jest politologiem, absolwentem Uniwersytetu Śląskiego. Założyciel i prezes Stowarzyszenia „Góry Kultury” oraz członek Tarnogórskiej Fundacji Kultury i Sztuki. Menadżer licznych projektów o charakterze społeczno-artystycznym, takich jak "Tarnogórzanie dla pamięci", konkurs kapel młodzieżowych "Gwarock", Dzień Kultury Ulicznej, Kolaż Kultur, festiwale Muzyka na Plan i O Zgrozo. Inicjator akcji sprzątania cmentarza żydowskiego, akcji społecznej „Masz głos, masz wybór”, świątecznej Akcji Charytatywnej, koncertu charytatywnego dla Haiti.

Nieetatowy członek Zarządu Powiatu Tarnogórskiego Stanisław Wieczorek, członek Inicjatywy Obywatelskiej, urodził się w 1952 roku. Mieszka w Miasteczku Śląskim. Z wykształcenia jest ekonomistą – ukończył studia na Uniwersytecie Opolskim na Wydziale Ekonomiczno-Administracyjnym. Był jednym z inicjatorów przywrócenia praw miejskich Miasteczku Śląskiemu i jako pierwszy burmistrz, po powrocie miasta na administracyjną mapę Polski, tworzył struktury organizacyjne Urzędu Miejskiego (remont budynku, zatrudnienie kadry urzędniczej oraz wyodrębnienie poszczególnych wydziałów). W 1995 roku Urząd Miejski w Miasteczku Śląskim został wyróżniony jako jedyny w ówczesnym województwie katowickim budynek bez barier architektonicznych.

Etatowy członek Zarządu Powiatu Tarnogórskiego Krzysztof Łoziński należy do Inicjatywy Obywatelskiej. Urodził się i mieszka w Tarnowskich Górach. Ukończył studia inżynierskie na Wydziale Zootechnicznym Akademii Rolniczej w Krakowie oraz studia licencjackie na Wydziale Ekonomicznym Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu (kierunek: zarządzanie i marketing, zarządzanie administracją państwową i samorządową). Był współzałożycielem oraz wieloletnim członkiem Rady Dzielnicy Śródmieście - Centrum w Tarnowskich Górach. Od 2002 był Radnym Rady Miejskiej, a w kadencji 2002-2006 - zastępcą Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry. W Radzie Powiatu Tarnogórskiego zasiada pierwszą kadencję.

Etatowy członek Zarządu Powiatu Adam Baron, w Radzie Powiatu Tarnogórskiego należący do klubu „Niezależni”, jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego. W 2002 roku obronił na tej uczelni doktorat. Ukończył też podyplomowe studia menedżerskie na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. W latach 2006-2010 był wójtem Świerklańca. Wcześniej przez sześć lat pełnił funkcję sekretarza gminy Świerklaniec, a jeszcze wcześniej był radnym w tej gminie. 1 lipca 2011 roku został wybrany na dyrektora biura Górnośląskiego Związku Metropolitalnego. W Radzie Powiatu Tarnogórskiego zasiada pierwszą kadencję.

Zmiana zaszła również w prezydium Rady Powiatu. Wiceprzewodniczącego Stanisława Wieczorka zastąpił radny Gustaw Jochlik.

źródło: www.powiat.tarnogorski.pl

Starosta Krystyna Kosmala

Wicestarosta Stanisław Torbus

Członek Zarządu Powiatu Stanisław Wieczorek

Członek Zarządu Powiatu Krzysztof Łoziński

Członek Zarządu Powiatu Adam Baron

fot. www.powiat.tarnogorski.pl