zachmurzenie duże
20°
18°
czwartek
Obrady Rady Miejskiej już w piątek
20 listopada 2017 r. | 13:01

W piątek 24 listopada o godz. 10.00 w miasteczkowskim Ratuszu odbędzie się XXXII Sesja Rady Miejskiej. Obrady jak zwykle będzie można oglądać na żywo na naszym profilu TUTAJ

Plan obrad.

 1. Otwarcie Sesji
  - stwierdzenie quorum
 2. Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Miejskiej.
 3. Część informacyjna (sprawozdanie z działalności międzysesyjnej):

-  sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej,
-  sprawozdanie Burmistrza Miasta,
-  sprawozdanie Przewodniczących Komisji.

 1. Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 r.
 2. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasteczko Śląskie na lata 2017-2027.
 3. Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji na wykonanie prac konserwatorskich – interwencyjnych przy zabytkowym ołtarzu głównym w kościele parafialnym Wniebowzięcia NMP w Miasteczku Śląskim wpisanym do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy.
 4. Projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasteczko Śląskie.
 5. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części miejscowości Miasteczko Śląskie.
 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy położonej w gminie Miasteczko Śląskie.
 7. Projekt uchwały w sprawie Programu Współpracy Miasta Miasteczko Śląskie z organizacjami pozarządowymi w roku 2018.
 8. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 w Miasteczku Śląskim w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 w Miasteczku Śląskim.
 9. Projekt uchwały w sprawie w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 w Miasteczku Śląskim w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 w Miasteczku Śląskim.
 10. Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie budżetu miasta na 2018 rok.
 11. Wnioski i interpelacje radnych.
 12. Zakończenie obrad.

Projekty uchwał do wglądu TUTAJ

źródło: UM Miasteczko Śląskie

ŁUKASZ DUDEK