słabe opady deszczu
12°
12°
wtorek
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie
05 lutego 2020 r. | 07:00

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na północ od Huty Cynku "Miasteczko Śląskie" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Klauzule informacyjne wynikające z ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO) – opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r. zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim pod adresem:

http://www.miasteczkoslaskie.bip.net.pl/?a=4121

Obwieszczenie G_6721_2