bezchmurnie
środa
Obwieszczenie o terminach polowań
12 grudnia 2023 r. | 20:20

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Miasteczko Śl. z dnia 11.12.2023 r. M.6151.5.2023

Na podstawie art. 42 ab ust.2 ustawy z dnia 13 października 1995 roku Prawo łowieckie (j.t. Dz. U. Z 2023, poz. 1082 z późn. zm.), podaję do publicznej wiadomości informację o:

terminie oraz miejscu polowań zbiorowych w sezonie 2023/2024, organizowanych przez Koło Łowieckie Gronostaj Katowice na terenie Nadleśnictwa Świerklaniec w obrębie obwodu łowieckiego nr 88.

Lp. Data polowania Godzina rozpoczęcia polowania Rejon polowania
1. 23.12.2023 r.

sobota

9:00 Leśnictwo: Mieczysko, Kolonia, Imielów
2. 13.01.2024 r.

sobota

9:00 Leśnictwo: Mieczysko, Kolonia, Imielów