zachmurzenie duże
piątek
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego
15 czerwca 2021 r. | 21:05

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49a w związku z art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z  2021 r., poz. 735) Wojewoda Śląski podaje do publicznej wiadomości, że zostało wniesione odwołanie do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie od decyzji Wojewody Śląskiego nr 1 nr 3/2021 z dnia 11 maja 2021 r., znak sprawy: IFXIII.747.34.2020 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla potrzeb realizacji zadania p.n.: "Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 na odcinku Tarnowskie Góry – Ożarowice, w ramach projektu pn.: Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry – Zawiercie”.