mgła
14°
10°
niedziela
Fot. pixabay.com
Ocena jakości wody
05 kwietnia 2018 r. | 00:22

W 2017 roku na terenie Miasteczka Śląskiego przeprowadzono przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego nadzór nad jakością wody do spożycia. Pobrano 17 próbek wody. W jednej próbce niepotwierdzono powtórnym badaniem przekroczenie dopuszczalnej wartości rtęci (SUW Bibiela).

Więcej szczegółów w piśmie.

/UM Miasteczko Śląskie