zamglenia
środa
Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
23 marca 2023 r. | 18:51

Liczba ludności zaopatrywanej w wodę: 7044.

Zaopatrzenie w wodę:

  • zasilanie/ilość rozprowadzanej lub produkowanej wody w m3/d: woda zakupywana z Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. Katowice (SUW Bibiela) — śr. 747,
  • sposoby uzdatniania i dezynfekcji: napowietrzanie i odżelazianie otwarte, dezynfekcja końcowa,
  • dystrybutor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Tarnowskich Górach.

W 2022 r. na terenie miasta w ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu nadzoru bieżącego nad jakością wody do spożycia pobrano i przebadano 6 próbek wody.

Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu nadzorował prowadzenie przez podmioty dostarczające wodę kontroli wewnętrznej jakości wody przeznaczonej do spożycia.

W 2022 r. liczba raportowanych próbek wody pobranych na terenie miasta Miasteczko Śląskie wynosiła 28.

Nie stwierdzono przekroczeń żadnego z badanych parametrów.

Ogółem w oparciu o wyniki badań wody przeprowadzonych w ramach nadzoru Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu oraz kontroli wewnętrznej w 2022 r. wodę wodociągową dostarczaną odbiorcom na terenie Miasteczka Śląskiego oceniono jako przydatną do spożycia.

Liczba zgłoszonych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Tarnowskich Górach awarii sieci wodociągowej wynosiła 16.