słabe opady deszczu
12°
12°
wtorek
Odpady z remontów – co zrobić?
17 grudnia 2019 r. | 23:03

Co zrobić z odpadami z budowy, czyli papą, wełną mineralną, wełną szklaną, styropianem budowlanym lub pianką montażową?

W odpowiedzi na pytania mieszkańców Urząd Miejski w Miasteczku Śląskim informuje, że Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych nie przyjmuje papy, styropianu budowlanego, wełny mineralnej, wełny szklanej i pianki montażowej, ponieważ tego typu odpady nie są odpadami komunalnymi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów. Odpady te zakwalifikowane są do grupy „17” tj. odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) – 17 03 80 Odpadowa papa i 17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03.

Ich odbiór nie jest wliczony w opłatę ponoszą w ramach złożonej przez właściciela nieruchomości deklaracji śmieciowej.

Wyżej wymienione odpady mieszkańcy mogą odpłatnie oddać do firm specjalizujących się odbiorem i zagospodarowaniem tego rodzaju odpadów. Firmy, które odbierają papę wymienione są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego