mgła
14°
10°
niedziela
www.google.pl
Oferty odrzucone, przetarg unieważniony. Tajemniczy pracownik urzędu
27 listopada 2018 r. | 16:21

Na budynku MOPS w Miasteczku Śląskim miały być zainstalowane panele słoneczne oraz budynek miał zostać wyremontowany. Jak wynika z informacji opublikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej, wszystkie oferty zostały odrzucone i przetarg został unieważniony.

Zadzwoniłem do Urzędu Miejskiego, aby dowiedzieć się, dlaczego wszystkie oferty zostały odrzucone. Niestety urzędniczka nie udzieliła mi odpowiedzi i zaproponowała wysłanie zapytania drogą elektroniczną w trybie dostępu do informacji publicznej.

Po tej informacji, na zakończenie rozmowy poprosiłem Panią o przedstawienie się. Na to usłyszałem "pracownik urzędu". Poprosiłem więc jeszcze raz o imię i nazwisko. Na to Pani zza słuchawki odpowiedziała "a po co panu to wiedzieć". Odpowiedziałem, że tego wymaga kultura osobista oraz standardem jest, że gdy dzwoni petent, urzędnik powinien się przedstawić.

W końcu udało się, tajemniczą urzędniczką okazała się Katarzyna Wosz — Zastępca Kierownika z Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych.

ŁUKASZ DUDEK