słabe opady deszczu
12°
12°
wtorek
Ogłoszenia o naborach – Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska”
04 stycznia 2020 r. | 19:19

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Leśna Kraina Górnego Śląska” ogłasza nabory wniosków o przyznanie pomocy:

02/2020

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

Termin składania wniosków: od 3 do 17 stycznia 2020 r.

Zakres tematyczny: P. 2.1.1 Budowa lub modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej

Więcej informacji na stronie: http://lesnakrainalgd.pl/aktualnosci/415/ogloszenie-naboru-022020

03/2020

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

Termin składania wniosków: od 3 do 17 stycznia 2020 r.

Zakres tematyczny: P. 3.2.3. Zwiększenie ilości miejsc integracji społeczno-kulturalnych lub poprawa stanu wyposażenia obiektów już istniejących

Więcej informacji na stronie: http://lesnakrainalgd.pl/aktualnosci/416/ogloszenie-naboru-032020

01/2020/G (projekt grantowy)

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

Termin składania wniosków: od 3 do 17 stycznia 2020 r.

Zakres tematyczny: P. 3.1.2 Pobudzenie oddolnych inicjatyw kulturalno-społecznych mieszkańców na rzecz rozwiązywania problemów społecznych oraz integracji społeczności lokalnej

Więcej informacji na stronie: http://lesnakrainalgd.pl/aktualnosci/417/ogloszenie-naboru-012020g