umiarkowane opady deszczu
10°
10°
poniedziałek
Ogłoszenie rekrutacji na listę rezerwową Projektu
18 listopada 2020 r. | 18:40

Ogłoszenie!

O naborze na listę rezerwową do projektu: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównanie szans mieszkańców Gminy Miasteczko Śląskie”

Gmina Miasteczko Śląskie ogłasza rekrutację Beneficjentów Ostatecznych na listę rezerwową do Projektu: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównanie szans mieszkańców Gminy Miasteczko Śląskie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Oś priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion Numer Projektu - POIG.08.03.OO-24-338/13

Niezbędne informacje i dokumenty: