bezchmurnie
13°
piątek
Ogłoszenie ze śmietnika
18 marca 2017 r. | 13:23

Na śmietniku można znaleźć komunikat, na temat tego gdzie można składować odpady wielkogabarytowe. Takie ogłoszenia są również wywieszone na klatkach schodowych. Cieszy fakt że są szukane rozwiązania tego problemu.

"W związku z powtarzającymi się sytuacjami gromadzenia odpadów wielkogabarytowych (tapczany, fotele, krzesła itp.) (..) informuję że tego typu odpady należy oddawać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK) znajdującego się w Miasteczku Śląskim - Żyglinku przy ul. Przyjaźni 2a. Punkt jest czynny w każą sobotę w godzinach od 8.00 do 12.00. Do PSZOK-u można również oddać odpady niebezpieczne oraz odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z drobnych remontów."

Co do informacji mam dwa niewielkie zastrzeżenia. Pierwsze to takie, że napis który miał być bardziej widoczny, jest mniej widoczny. Stało się tak zapewne dlatego że osoba która pisała ogłoszenie, miała w zamiarze najważniejszy tekst napisać w kolorze aby był bardziej widoczny, nie biorąc pod uwagę tego że druk będzie czarno biały. Dopatrzyłem się również błędu ortograficznego "czynny w każą sobotę". 

Od 20 do 25 marca będzie również prowadzona zbiórka odpadów na całym terenie Miasteczka Śląskiego. Więcej na ten temat TUTAJ

ŁUKASZ DUDEK