zamglenia
środa
PKM Świerklaniec | www.youtube.com
MZKP Tarnowskie Góry na skraju bankructwa?
11 października 2018 r. | 10:05

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach wydała negatywną opinię wykonania budżetu MZKP Tarnowskie Góry za pierwsze półrocze. W uzasadnieniu czytamy, że przez pierwsze 6 miesięcy funkcjonowania związku, deficyt wyniósł ponad 2,9 mln zł. To jednak nie wszystko, ponieważ MZKP posiada ponad 3,9 mln zł zaległości wobec PKM Świerklaniec.

RIO Katowice:
"Sytuacja taka w ocenie Składu Orzekającego jest bardzo niepokojąca. Zobowiązania wymagalne Związku stale powiększają się. W okresie I półrocza 2018 roku wzrost zobowiązać wymagalnych w stosunku do stanu na koniec 2018 roku wyniósł 60%.

Dodatkowo wygenerowany w tym okresie deficyt na prawie 3 mln zł powoduje, że sytuacja finansowa Związku wymaga natychmiastowych działań eliminujących tę niekorzystną sytuację. Skład Orzekający wykazuje zatem konieczność podjęcia ze strony Związku i tworzących go gmin członkowskich odpowiednich decyzji. Dalsze powstrzymywanie się przed rozwiązaniami naprawczymi może bowiem w konsekwencji także negatywnie odbić się na finansach gmin członkowskich."

MZKP Tarnowskie Góry jest źle zarządzany. Prezesi i dyrektor zrobili sobie ze związku swój własny folwark. Wiceprezes PKM Świerklaniec rocznie zarabia ponad 316 tys. zł. Ile zarabia prezes i dyrektor? Ile zarabiają inni najbliżsi współpracownicy pracujący w MZKP i PKM? 

Burmistrz Krzysztof Nowak jest zastępcą przewodniczącego władz związku. 

Poniżej opinia RIO w Katowicach. 

ŁUKASZ DUDEK