mgła
14°
10°
niedziela
On sprzedał wodociągi! Zobacz co ma do powiedzenia (WIDEO)
08 maja 2018 r. | 13:41

Byłem dzisiaj w Urzędzie Miejskim w Miasteczku Śląskim i przypadkowo spotkałem naszego byłego wiceburmistrza. Wiceburmistrz Franciszek Paśmionka w latach 2002-2006 sprzedał miasteczkowskie wodociągi. Dziś gra "pierwsze" skrzypce na tarnogórskich salonach.

Nie byłbym sobą, gdybym nie skorzystał z okazji zadania kilku pytań człowiekowi, który sprzedał majątek gminy, na który ciężko pracowali nasi rodzice i dziadkowie!

ŁUKASZ DUDEK

Struktura kapitałowa Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tarnowskich Górach (na dzień 01.01.2017r.)

VEOLIA CENTRAL & EASTERN EUROPE SA z siedzibą w Paryżu = 68,6 %
Gmina Tarnowskie Góry = 25,3 %
Gmina Miasteczko Śląskie = 3,1 %
Załoga i byli pracownicy = 3,0 %

Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego - MTBS

Lista Wspólników Spółki:
1. Gmina Tarnowskie Góry - posiada 41,514% udziałów
2. Gmina Zabrze - posiada 23,367% udziałów
3. Gmina Ruda Śląska - posiada 20,373% udziałów
4. Gmina Knurów - posiada 7,963% udziałów
5. Gmina Lubliniec - posiada 3,253% udziałów
6. Gmina Pyskowice - posiada 3,012% udziałów
7. Gmina Miasteczko Śląskie - posiada 0,516% udziałów

Zarząd Spółki:
Prezes - Franciszek Paśmionka
Z-ca Prezesa - Katarzyna Zimnoch
Członek Zarządu - Katarzyna Piecha
Rada Nadzorcza:
Członek Rady - Irena Superat
Członek Rady - Barbara Zwierzyńska
Członek Rady - Ewa Guziel
Członek Rady - Jan Szołtysek
Członek Rady - Stanisław Wieczorek

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI - PWiK

Osoby zarządzające:
Bis Marta Anna - Prezes Zarządu
Kubanowska Daniela Maria - Członek rady
Stefanowski Arkadiusz Karol - Członek rady
Paśmionka Franciszek - Członek rady 
Orłowski Marcin - Członek rady
Schlagner Henryk- Wiceprezes Zarządu
Hrabak Jan - Członek rady
Gastaud Philippe Claude - Prokurent
Jędrysiak Sławomir - Członek rady

Stanisław Wieczorek - Członek Zarządu Związku Komunalnego Gmin Oczyszczali Ścieków Ożarowice