całkowite zachmurzenie
-1°
niedziela
Opinia na temat ścieżek rowerowych w regionie
30 czerwca 2020 r. | 07:00

Stowrzyszenie LGD "Leśna Kraina Górnego Śląska" zachęca wszystkich amatorów jazdy na rowerze do wypowiedzenia w kwestii infrastruktury rowerowej funkcjonującej na obszarze LGD "Leśna Kraina Górnego Śląska".

Ankieta dotyczy ścieżek/tras rowerowych przebiegających na obszarze LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska”. Ankieta jest skierowana do mieszkańców obszaru, ale także do turystów. Informacje pozyskane dzięki ankiecie dla mieszkańców obszaru LGD/turystów pozwolą stowarzyszeniu sformułować cele oraz zadania, które miałyby być zrealizować w ramach kolejnego projektu współpracy związanego z infrastrukturą rowerową.

Więcej informacji na ten temat na stronie internetowej lesnakrainalgd.pl

Link do ankiety: https://forms.gle/aoKeB7xtGiFJZvNT7