zachmurzenie duże
sobota
Oświadczenie majątkowe radnej Edyty Wylężek
06 stycznia 2017 r. | 00:12

Z cyklu cotygodniowe oświadczenia majątkowe.

Oświadczenie majątkowe radnej Edyty Wylężek złożone według stanu na 31 grudnia 2015 rok.

Pani Edyta zgromadziła w walucie polskiej 32.500 zł, zaś w walucie obcej 2.100 EURO.
Radna posiada  dom o wartości 470.000 zł, oraz inne nieruchomości o łącznej wartości 850.000 zł.

Źródło: BIP Miasteczko Śląskie

Źródło: BIP Miasteczko Śląskie

ŁUKASZ DUDEK