mgła
10°
sobota
Oświadczenie majątkowe Skarbnik
01 grudnia 2016 r. | 20:07

Pani Ewelina Skrabania - Różycka która pełni funkcję Skarbnika w naszej miejscowości, zgromadziła 35.300 zł w walucie polskiej. Posiada również działkę o wartości 250.000 . Roczne wynagrodzenie jakie pozyskuje z tytułu funkcji Skarbnika to 110.046,34.

BIP Miasteczko Śląskie

Źródło: BIP Miasteczko Śląskie

Łukasz Dudek