zamglenia
środa
PILNE! Mieszkańcy Tarnowskich Góry chcą odwołać Radę Powiatu!
30 stycznia 2017 r. | 18:23

Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach opublikowała przed chwilą taką wiadomość: 

Mieszkańcy chcą odwołać Radę Powiatu
Grupa mieszkańców naszego powiatu chce by przeprowadzono referendum w sprawie odwołania Rady Powiatu. Uważają, że obecna rada, podzielona sporami, nie jest w stanie skutecznie pracować. Zgodnie z przepisami o zamiarze złożenia wniosku o przeprowadzenie referendum poinformowali dziś(30.01.) starostę Józefa Burdziaka. Teraz w ciągu 60 dni muszą zebrać podpisy co najmniej 10 proc. uprawnionych do głosowania mieszkańców powiatu (ponad 11 tys. osób). Jeśli uzyskają takie poparcie, to będą mogli złożyć u komisarza wyborczego wniosek o przeprowadzenie referendum. Z przepisów wynika, że mogłoby się ono odbyć za 3 lub 4 miesiące.

Treść listu od mieszkańców.

"Z ogromnym zażenowaniem oraz rozczarowaniem jako grupa mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego obserwujemy sytuację w naszym Powiecie. Jesteśmy mieszkańcami tych terenów od dziada pradziada i z wielkim ubolewaniem stwierdzamy, że obecna Rada Powiatu Tarnogórskiego oraz wybrany przez nią Zarząd Powiatu nie robią nic albo prawie nic.. na rzecz mieszkańców. Nam się wydaje, że ich głównym zadaniem są kłótnie, gierki polityczne i obieranie niemałych pieniędzy za "swoją służbę mieszkańcom i powiatowi".
Kłótnie, polityczne gierki obserwujemy nie tylko w samym Starostwie, ale nawet na łamach gazet lokalnych, w spółkach powiatowych. Dochodzi do kłótni o stołki w Zarządzie Powiatu, w szpitalu wielospecjalistycznym. O co tutaj chodzi pytamy? Czy tak ma wyglądać zarządzanie naszą małą ojczyzną? To są nasi przedstawiciele? To ośmiesza nas wszystkich. Dość tego. Wstyd, wstyd i jeszcze raz wstyd!!!
A z drugiej strony widzimy jak ważne sprawy powiatowe nie są realizowane albo realiozwane opieszale, np. naprawa dróg powiatowych (stan fatalny), inwestycje powiatowe, poprawa działania szkół, zarządzanie starostwem powiatowym.
Dlatego stwierdziliśmy, że musimy coś z tym zrobić. Wydaje nam się, że niektórzy chyba za długo są już u włądzy i pozjadali wszystkie mądrości. My chcemy tutaj prawdziwych gospodarzy, którzy o nas zadbają, a nie "politykierów", którzy myślą tylko o wygodnym stołku.
Biorąc pod uwagę sytuację, w jakiej działa teraz Powiat uważamy, że jedynie słuszną drogą naprawy spraw w naszym Powiecie jest odwołanie Rady Powiatu, a tym samym Zarządu Powiatu."

Inicjatywa ma pełne moje poparcie. Zgadzam się w 100% z treścią tego listu. Stare leśne dziadki na stołkach, już dawno zapomnieli że pełnią służbę obywatelską! Zapraszam do kontaktu mieszkańców którzy wyszli z taką inicjatywą na adres e-mail: miasteczkosl@gmail.com  

Mamy 60 dni aby zebrać ponad 11.000 podpisów, to może się udać!

ŁUKASZ DUDEK