mgła
10°
sobota
Skromny plac zabaw w Żyglinku
03 września 2017 r. | 10:00

Mamy 2017 rok, a w Miasteczku Śląskim całkiem niedawno w Parku Rubina powstał pierwszy nowoczesny obiekt rekreacji dla najmłodszych. Również niedawno został otwarty plac zabaw obok Przedszkola przy ul. Srebrnej. Podobno przed wyborami powstanie jeszcze jeden na Osiedlu. A co dalej? Co z Żyglinem, Żyglinkiem, Brynicą i Bibielą? Czy burmistrz zdąży przed nadchodzącymi wyborami pozostawić po sobie dobre wrażenie? Czy burmistrz Nowak zorganizuje chociaż jedno spotkanie z mieszkańcami w celu zapytania nas co nam potrzeba lub aby przedstawić nam swoje plany i zapytać o zdanie?

Plac zabaw w Żyglinku. 

ŁUKASZ DUDEK