zamglenia
-3°
-4°
sobota
fot. google
Plan zamówień publicznych dla Miasteczka Śląskiego na 2017 rok
23 stycznia 2017 r. | 17:25

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2017.

Jest to na razie plan, tak że różnie może być. Na przykład przebudowa ulicy Gajowej (patrz punkt 8) ta inwestycja widnieje już w planach od kilku lat. Warto tutaj zwrócić uwagę że szacunkowe wartości są podane w EURO. Pozwoliłem sobie zaznaczyć na żółto w ramkę dwie pozycje (11, 12). Sama obsługa i udzielenie kredytu, będzie kosztować nasze kieszenie grubo ponad 580 tysięcy złotych. 

ŁUKASZ DUDEK

źródło: BIP Miasteczko Śląskie