light rain and snow
sobota
Podsumowanie akcji „Sprzątanie świata”
30 września 2019 r. | 23:07

21 września 2019 r. w Dniu Sprzątania Świata w ramach kampanii edukacyjnej dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi Urząd Miejski w Miasteczku Śląskim przy współpracy z Radą Dzielnicy Żyglin–Żyglinek, Radą Sołecką Brynicy, Stowarzyszeniem „Góra Jerzego” i mieszkańcami naszej gminy zorganizował akcję sprzątania gminy.

Celem kampanii było tworzenie pozytywnego wizerunku gminy i jej mieszkańców poprzez dbałość o czystość i porządek oraz środowisko naturalne. W ramach akcji zlikwidowane zostały „dzikie” wysypiska śmieci oraz zbierane były odpady zalegające w lasach, skwerkach czy w przydrożnych rowach.

W akcję sprzątania zaangażowali się mieszkańcy, dzieci, młodzież, rada sołecka, radni, urzędnicy, przedstawiciele Rady Dzielnicy, strażacy, przedstawiciele Szkoły Podstawowej w Żyglinie, członkowie Stowarzyszenia „Góra Jerzego”. Do akcji włączyła się  TVP 3 Katowice, która nagrała ciekawy materiał na temat naszej akcji. Reportaż ukaże się w programie „BLISKO NATURY”. Łącznie w akcji sprzątaniu wzięło udział prawie 60 osób.

Podczas przeprowadzonej akcji zebrano około 7 m3 śmieci. Była to również okazja do integracji i wspólnego działania na rzecz gminy. Każdy z uczestników kampanii otrzymał sadzonkę krzewu ozdobnego oraz drobny poczęstunek przy grillu.

Koszt przeprowadzenia akcji wyniósł ok. 2.500,00 zł.

Dzień ten ma przypominać, jak ważna jest troska o środowisko naturalne, dlatego jako mieszkańcy Gminy Miasteczko Śląskie kolejny raz pokazaliśmy, że zależy nam na estetyce miasta i wszyscy chcemy, aby nasza gmina kojarzyła się z porządkiem i czystością. Kolejna akcja już na wiosnę.