bezchmurnie
18°
15°
wtorek
Podsumowanie III Forum Oficerów Rowerowych Województwa Śląskiego
24 października 2022 r. | 06:59

W dniu 17 października 2022 roku odbyło się III Forum Oficerów Rowerowych Województwa Śląskiego w Ustroniu. Współorganizatorami wydarzenia była Aglomeracja Beskidzka, czyli Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego z siedzibą w Bielsku-Białej oraz Miasto Ustroń.

W wydarzeniu wzięło udział ponad 85 pracowników samorządowych z całego województwa, przedstawiciele Śląskiej Rady Rowerowej, przedstawiciel Metropoli Górnośląsko - Zagłębiowskiej oraz przedstawiciele lokalnych samorządów i stowarzyszeń - w tym Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie Michał Skrzydło. Organizatorem wydarzenia był Piotr Kalisz, Pełnomocnik Marszałka Województwa Śląskiego ds. polityki rowerowej.

Więcej informacji na stronie: https://rowery.slaskie.pl/content/iii-forum-oficerow-rowerowych