rozproszone chmury
13°
12°
sobota
Pomoc dla przedsiębiorców – zwolnienie od podatku od nieruchomości
18 maja 2020 r. | 07:00

W związku z epidemią COVID–19 ograniczona została działalność gospodarcza wielu przedsiębiorców. Sytuacja ta spowodowała negatywne skutki finansowe, które mogą odbić się na kondycji biznesu w naszym mieście. Z tego powodu wdrożyliśmy pierwsze działania związane z pomocą dla przedsiębiorców!

Zdecydowano o zwolnieniu od podatku od nieruchomości, gruntów, budynków oraz budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej za okres od kwietnia do czerwca 2020 r. Zwolnienie to obejmuje przedsiębiorców, których dotyczy zakaz prowadzenia działalności gospodarczej i którzy odnotowali pogorszenie płynności finansowej w następstwie wystąpienia epidemii COVID-19 z zastrzeżeniem, że nie posiadają zaległości w podatkach lokalnych na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Zwolnienie jest przyznawane na podstawie złożonego:

1) oświadczenia przedsiębiorcy, które stanowi załącznik nr 1 do uchwały z załącznika;

2) formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID–19,  który stanowi  załącznik nr 2 do uchwały z załącznika.

Pozostali przedsiębiorcy, którzy odczuwają finansowe skutki epidemii, mogą skorzystać z pomocy na bazie przepisów ordynacji podatkowej.

Uchawała oraz niezbędne oświadczenie i formularz znajdują się w załączniku.

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Finansowej, tel.: 32 393 80 16.