bezchmurnie
-1°
-3°
poniedziałek
brzezia.pl
Porozmawiajmy o pieniądzach
04 stycznia 2017 r. | 23:14

Wybrane punkty budżetu Miasta Miasteczko Śląskie na rok 2017.

Budżet na rok 2017
-po stronie dochodów zamyka się kwotą: 36.205.815,93
-po stronie wydatków zamyka się kwotą: 41.867.367,67

Co spowoduje rekordowy deficyt  w wysokości: 4.867.367,67  który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

 • zaciągniętych kredytów: 4.500.000,00
 • wolnych  środków: 367.367,67

Wydatki administracyjne : 4.156.615,40

 • Wydatki Rady Miejskiej: 145.000,-
 • Wydatki Urzędu Miejskiego: 3.857.296,40
  wybrane:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników: 2.037.200,-
  - ekwiwalent za odzież roboczą dla pracowników obsługi: 26.700,-
  - zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia, paliwa: 170.00,-
  - pozostałe usługi / opłaty pocztowe, obsługa prawna, doradztwo BHP, prowizje bankowe: 328.500,-

Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej: 618.247,-
- wynagrodzenia osobowe pracowników: 401.167,-
- dodatkowe wynagrodzenia roczne: 28.700,-
- składki ZUS od wynagrodzeń: 73.565,-
Obsługa długu gminy: 52.469,01

INWESTYCJE    10.938.578,56
Wydatki na inwestycje w 2017 stanowią 26,6% budżetu ogółem.

20170104_233833 20170104_233844

Ciekawostki:
- opłata za pobyt mieszkańców w izbie wytrzeźwień: 5.000,-
- obrona narodowa: 300,-

Całość do wglądu poniżej.

ŁUKASZ DUDEK

20170104_233954 20170104_234003 20170104_234024 20170104_234031 20170104_234040 20170104_234048 20170104_234058 20170104_234106 20170104_234116 20170104_234123 20170104_234132 20170104_234141 20170104_234150 20170104_234156 20170104_234204 20170104_234213 20170104_234222 20170104_234228