bezchmurnie
10°
niedziela
Porządek obrad XLVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim
30 grudnia 2022 r. | 21:11

Porządek obrad XLVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w dniu 30 grudnia 2022 r. o godz. 8:00

  1. Otwarcie obrad.

- stwierdzenie quorum.

  1. Projekt uchwały w sprawie Programu Współpracy gminy Miasteczko Śląskie z organizacjami pozarządowymi w 2023 roku.
  2. Zakończenie obrad.