zachmurzenie umiarkowane
17°
15°
czwartek
Porządek obrad XXIX Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim.
01 września 2021 r. | 20:07

Porządek obrad XXIX Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim w dniu 6 września 2021 r. o godz. 11:00.

 1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie quorum.
 1. Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Miejskiej w dniu 25 czerwca 2021 r.
 2. Część informacyjna (sprawozdanie z działalności międzysesyjnej)
 • - sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej,
 • - sprawozdanie Burmistrza Miasta,
 • - sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej.
 1. Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.
 2. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasteczko Śląskie na lata 2021-2031.
 3. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnogórskiemu.
 4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Miasteczko Śląskie na lata 2021-202
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Wolne wnioski i informacje.
 7. Zakończenie obrad.

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Miasteczku Śląskim