zachmurzenie duże
10°
czwartek
Posiedzenia komisji
12 lutego 2019 r. | 20:21

Terminy i tematy zbliżających się posiedzeń Komisji w Miasteczku Śląskim.

1. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 19 lutego o godz. 8.15. Temat: Kontrola wydatków z Funduszu Sołeckiego oraz Rady Dzielnicy Żyglin - Żyglinek.

2. Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Porządku Publicznego odbędzie się dnia 25 lutego o godz. 15.00. Temat: Dostosowanie obiektów sportowych na terenie Gminy Miasteczko Śląskie do wymogów licencji związków sportowych, możliwości prawne i finansowe organizowania imprez na naszych obiektach.

3. Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Porządku Publicznego odbędzie się dnia 5 marca o godz. 15.00. Temat: Uczniowie z niepełnosprawnościami w Zespole Szkolno - Przedszkolnym - związane z tym potrzeby i ich realizacja.

Miejsce posiedzeń: Urząd Miejski w Miasteczku Śląskim.

źródło: BIP