zamglenia
-3°
-4°
piątek
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej [video]
27 grudnia 2016 r. | 18:05

W miarę możliwości staram się również być na Komisjach. Mało kto wie, ale każdy z nas ma prawo uczestniczyć na tego typu spotkaniach. 

Tematem posiedzenia było zapoznanie się z wydatkami gminy na koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego, zastępstwa procesowego oraz zapłaty odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego w bieżącym roku oraz złożenie propozycji do planu pracy komisji na I kwartał 2017 roku.

W posiedzeniu wzięli udział: Pan radny Roman Boino, Pani Celina Kaczmarska (Kierownik Referatu Budynków), Pani Dorota Topuszczak (Kierownik Referatu Budownictwa, Gospodarki Gruntami i Geodezji), Pan radny Tomasz Respondek, Pan radny Marek Gulba oraz Pan radny Jan Banasz.

ŁUKASZ DUDEK

Nagranie z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 5 grudnia 2016 roku.

komisja

Źródło: BIP Miasteczko Śląskie