bezchmurnie
18°
17°
sobota
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego substancji w powietrzu
28 kwietnia 2022 r. | 07:00

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego substancji w powietrzu, średniorocznego poziomu docelowego (1 ng/m3) dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 od dnia 25.04.2022 r. do dnia 31.12.2022