słabe opady deszczu
piątek
Poziom przedsiębiorczości w Miasteczku Śląskim jest na niskim poziomie.
08 sierpnia 2019 r. | 01:07

Jak wynika z raportu o stanie Gminy Miasteczka Śląskiego w 2018 roku zmalała ilość spółek handlowych, likwidacji uległy 6 spółek handlowych, natomiast sytuacja gospodarcza gminy wskazuje na nieznaczny przyrost liczby podmiotów gospodarczych reprezentowanych przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Poziom przedsiębiorczości mierzony liczbą podmiotów gospodarczych na 10 tys. mieszkańców jest niski, co jest pochodną struktury wielkości tutejszych firm. Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na 10 tys. mieszkańców jest zdecydowanie na niższym poziomie niż średnia w Powiecie Tarnogórskim, w Województwie Śląskim czy Polsce.

Pozytywnie natomiast należy ocenić zmiany na rynku pracy, gdyż spada liczba osób bezrobotnych a także wskaźnik bezrobocia i obciążenia bezrobociem.

Mimo to sytuacja gminy Miasteczko Śląskie na tym polu wypada nieco mniej korzystnie aniżeli rynki dla porównywanych poziomów.