słabe opady deszczu
17°
16°
piątek
Poznaj plany dzielnicowego st. sierż. Kajetana Baweckiego
09 sierpnia 2019 r. | 08:25

Zakładanym celem do osiągnięcia jest ograniczenie, a nawet całkowite wyeliminowanie zdarzeń związanych ze spożywaniem alkoholu w miejscu do tego zabronionym, niszczeniem mienia, zaśmiecaniem oraz zakłócaniem ładu i porządku publicznego. Przedmiotowe zdarzenia występują w rejonie placu zabaw mieszczącego się w Parku Rubina w Miasteczku Śląskim.

W związku z powyższym dzielnicowy st. sierż. Kajetan Bawecki, aby wyeliminować przedmiotowe zdarzenia będzie prowadził szereg działań:

  • częste obchody w rejonie placu zabaw,
  • powiadomienie Urzędu Miasta o szczególne zwrócenie uwagi na plac zabaw przez pracowników miejskiego monitoringu,
  • represjonowanie sprawców wykroczeń,
  • rozmowy profilaktyczne ze sprawcami wykroczeń, mieszkańcami,
  • prowadzenie pogadanek w szkołach w celu przedstawienia młodzieży istniejących zagrożeń.

Mając powyższe na uwadze zwracamy się z prośbą do mieszkańców dzielnicy o włączenie się do współpracy z dzielnicowym w zakresie przedmiotowego zagadnienia. Wszelkie propozycje współpracy oraz uwagi prosimy kierować bezpośrednio dzielnicowego.

Dzielnicowy st. sierż. Kajetan Bawecki

tel. służbowy (0-32) 393-52-59, komórkowy: 727-032-645

więcej na: http://www.tarnowskie-gory.slaska.policja.gov.pl/k26/informacje/twoj-dzielnicowy/plany-priorytetowe-prac/194733,Plan-priorytetowy-Dzielnicowego-st-sierz-Kajetana-Baweckiego.html

Źródło: Miasto Miasteczko Ślaskie