zachmurzenie duże
niedziela
Pozyskane środki unijne
08 czerwca 2017 r. | 10:00

Urząd Miasta opublikował informację na temat pozyskania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2016 roku. Miasteczko Śląskie otrzymało dofinansowanie tylko dla 4 projektów.

Poniżej publikuję projekty który zostały dofinansowane.

–  realizacja projektu „Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Gminie Miasteczko Śląskie” na kwotę 13.600 zł.
–  realizację projektu „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 średniego dla OSP Żyglinek” na kwotę 140.000 zł.
–  realizacja projektu „Rozwój cyfrowych usług publicznych w Gminie Miasteczko Śląskie” na kwotę 7.831,71 zł.
–  realizacja projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i mieszkalnej wraz z instalacją OZE na terenie Gminy Miasteczko Śląskie” na kwotę 99.322,50 zł.

źródło: BIP Miasteczko Śląskie

ŁUKASZ DUDEK