zachmurzenie duże
sobota
Praca w urzędzie
16 listopada 2021 r. | 07:05

W Urzędzie Miejskim w Miasteczku Śląskim poszukuje się kandydatów na stanowiska:

- Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Referacie Budownictwa, Gospodarki gruntami i Geodezji: https://bit.ly/3oi8uUi

- Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. Kadr i Płac w Referacie Organizacyjnym: https://bit.ly/3bZ4x1a

- Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pomocy administracyjnej w Referacie Gospodarki Miejskiej: https://bit.ly/3F6DNbD

Szczegóły w Biuletynie Informacji Publicznej: https://miasteczkoslaskie.bip.net.pl/kategorie/68-praca-w-urzedzie