zachmurzenie duże
20°
18°
czwartek
Projekt: Kopalnia Biznesu
09 lipca 2021 r. | 07:00

Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. z Katowic wraz z Partnerem Zachodniopomorską Grupą Doradczą Sp. z o.o. ze Szczecina realizują projekt pt. „KOPALNIA BIZNESU! - bezzwrotne dotacje na założenie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP w wieku 18-29 lat zamieszkujących subregion centralny województwa Śląskiego, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r.” realizowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?
Do projektu zaproszone są osoby spełniające łącznie poniższe kryteria:
• Są osobami bezrobotnymi niezarejestrowanymi w Urzędzie Pracy w wieku 18-29 lat, które nie kształcą się (w trybie stacjonarnym) i nie szkolą,
• zamieszkują na terenie subregionu centralnego woj. śląskiego i deklarują rejestrację działalności gospodarczej na tym obszarze,
• utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 z przyczyn nie leżących po stronie pracownika (np. z powodu nie przedłużenia umowy, likwidacji stanowiska pracy, redukcji etatów itp.).
JAKIE WSPARCIE MOŻNA UZYSKAĆ W PROJEKCIE?
W ramach projektu zapewnia się uczestnikom m.in.:
• szkolenie ABC Przedsiębiorczości przed rozpoczęciem działalności gospodarczej;
• zwrot kosztów dojazdu na szkolenia;
• doradztwo indywidualne mające na celu pomoc w formalnym uzupełnieniu Biznesplanu;
• wsparcie finansowe nawet do 38 650,00 zł w tym: - 23.050,00 zł bezzwrotnej dotacji na założenie działalności gospodarczej oraz - do 2.600,00 zł/miesiąc wsparcia pomostowego nawet przez okres 6 miesięcy na pokrycie wydatków koniecznych do poniesienia w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej.

CO ZROBIĆ ŻEBY WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?

W terminie naboru, który jest publikowany na stronie  www.rfp.pl/index.php/aktualne-projekty/projekty-aktualnosci/ należy złożyć Formularz rekrutacyjny dostępny na stronie www.rfp.pl/index.php/aktualne-projekty/projekty-dokumenty-do-pobrania/ poprzez jedną z form o której mowa w informacji o naborze lub REGULAMINIE REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU.

GDZIE UZYSKAĆ INFORMACJE O PROJEKCIE?

www.rfp.pl/index.php/aktualne-projekty/

BIURO PROJEKTU: Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. al. Walentego Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice, TELEFON: 723 041 910, E-MAIL:  kopalniabiznesu@rfp.pl