pochmurnie
12°
piątek
Przedsiębiorcy z branży gastronomicznej
05 maja 2021 r. | 07:16

Burmistrz Miasta Michał Skrzydło informuje, że Rada Miejska w Miasteczku Śląskim podjęła w dniu 26 lutego 2021 r. uchwałę Nr XXIV/264/21 w sprawie zwolnienia z opłaty należnej w roku 2021 za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

Zwolnienie z II i III raty opłaty należnej w 2021 r. dotyczy wyłącznie przedsiębiorców prowadzących punkty gastronomiczne czyli, jak wyżej, sprzedających napoje alkoholowe przeznaczone do spożycia w miejscu sprzedaży.

Informuje jednocześnie, że termin opłaty II raty za korzystanie z zezwoleń przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży upływa z dniem 31 maja br.