zachmurzenie umiarkowane
17°
15°
czwartek
Przedszkole Nr 3 w Miasteczku Śląskim otrzymało dotację
06 grudnia 2022 r. | 07:00

Gmina Miasteczko Śląskie otrzymała wsparcie finansowe w ramach  „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.

Celem programu jest wspieranie organów prowadzących placówki oświatowe w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa, realizowanego w ramach Priorytetu 3 „ Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych”.

W ramach programu Przedszkole Nr 3 w Miasteczku Śląskim otrzymało dotację na zakup nowości wydawniczych dla dzieci w wieku 3-6 lat oraz na realizację zaplanowanych we wniosku o udzielenie wsparcia działań promujących czytelnictwo.

Całkowity koszt realizacji zadania to 3.750 zł. , z czego 3.000 zł. to wysokość udzielonego wsparcia rządowego, a 750 zł. wkład własny.

Realizacja zadania zakończy się  31 sierpnia 2023 roku, a szczegółowe informacje na ten temat zostaną umieszczone na stronie internetowej Przedszkola Nr 3.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.