mgła
10°
sobota
Radna Irena Lukosz-Kowalska wypowiedź dla tygodnika Gwarek
10 grudnia 2016 r. | 14:04

"Burmistrz powinien spotykać się z mieszkańcami. Z pełną oceną władzy wykonawczej w Miasteczku Śląskim należy poczekać do końca kadencji. Jako radni zwracamy się do burmistrza z różnymi problemami. Najczęściej pod koniec roku, kiedy tworzony jest miejski budżet. Niektóre nasze wnioski są uwzględniane. Ja także postuluję o różne rzeczy. Na ocenę władzy na pewno wpływa to, czy potrzeby, które zgłaszamy, są uwzględniane. Dla mnie bardzo ważna jest dbałość o planowe i przyjazne dla mieszkańców zagospodarowanie miejskiej przestrzeni. Chodzi na przykład o place zabaw, czy miejsca dla seniorów, gdzie mogliby się spotkać i porozmawiać w przyjemnym otoczeniu. Te postulaty akurat zostały uwzględnione. Musimy dbać o estetykę miasta. To bardzo ważne. Podobnie jak troska o zabytkowe obiekty. Mamy naprawdę piękną starówkę. Warto ją promować, dbać o nią. Jeżeli tego nie zrobimy, to będzie niszczeć i w końcu zniknie. Burmistrz powinien o tym pamiętać. Jeżeli chodzi o inwestycje, to na pewno bardzo istotna jest sygnalizacja świetlna na przejściu dla pieszych koło ratusza. Mam nadzieję, że zwiększy to bezpieczeństwo. Trwa też budząca wiele emocji budowa mieszkań socjalnych. Cieszę się, że będzie tam ogrzewanie z sieci ciepłowniczej, a nie tak jak początkowo zakładano piece węglowe. Te piece to było jakieś nieporozumienie. Postuluję do burmistrza o to, by wrócił do organizacji spotkań z mieszkańcami. Jednak ta uwaga nie jest uwzględniana. A to bardzo ważna sprawa. Mieszkańcy mają prawo spotkać się z burmistrzem, bezpośrednio zadać mu pytania. Uważam, że należy wrócić do tradycji organizowania spotkań z miasteczkowianami. Jeżel chodzi o  radę miejską, to moim zdaniem w obecnym składzie dobrze pracuje. Uchwały podejmowane są w rozsądny sposób, argumenty w dyskusji są wyważone. Nie ma wśród nas większych konfliktów."

NOT. AGNIESZKA RECZKIN - Tygodnik Gwarek