zamglenia
czwartek
UM Miasteczko Śląskie
Rafał Wróbel nowym Sołtysem w Bibieli
01 marca 2019 r. | 18:32

W czwartek 28 lutego w siedzibie sołectwa Bibiela odbyło się Zebranie Wiejskie.

Podczas zebrania wybrany został Sołtys i Rada Sołecka. Mieszkańcy na nowego Sołtysa wybrali Rafała Wróbla, natomiast do Rady Sołeckiej wybrana została Katarzyna Duda i Alina Siwy.

źródło: UM Miasteczko Śląskie