mgła
10°
sobota
Rakotwórcze osiedle
27 listopada 2016 r. | 10:08

Program usuwania azbestu na lata 2016 -2036

Cały obszerny program można przeczytać TUTAJ

Pytanie które złożyłem w UM Miasteczko Śląskie.

"Wykaz terminów wymiany okien od 2010 roku u mieszkańców w budynkach przy ulicy Srebrna 8 i Srebrna 22. Czyli kiedy były wymieniane stare okna na plastikowe dzień, miesiąc, rok."

azbest-3

Łącznie w 30-stu mieszkaniach od 2010 roku do 2015 były wymieniane okna bez zachowania środków ostrożności. Czyli wszyscy mieszkańcy osiedla a nawet Miasteczka byli narażeni na rakotwórcze pyłki azbestowe.

Pamiętając, że nasz Burmistrz jako były pracownik Państwowej Inspekcji Pracy, powinien znać doskonale przepisy związane z pracami przy tym szkodliwym dla zdrowia materiale. Nie zostały podjęte odpowiednie kroki bezpieczeństwa przy wymianie okien. Sam byłem świadkiem wymiany okien w moim domu. Firma była z Opola i na pytanie "wiecie że to jest azbest" pracownicy odpowiedzieli "wiemy, przecież widzimy jak się sypie".

Pamiętam tą sytuacje bardzo dobrze. Wtedy jeszcze nie byłem świadomy tego jakie to niesie za sobą konsekwencje zdrowotne. Pana Nowaka zapewne to nie interesuje, ponieważ choroby związane z wdychaniem mikro pyłów azbestowych wychodzą po 10-25 latach.

Kolejne pytanie które złożyłem w Urzędzie Miasta.

"Na kiedy zaplanowane są prace usunięcia płyt azbestowych w blokach przy ulicy Srebrnej 8 i 22." Czyli te bloki które są prawie w całości pokryte rakotwórczą substancją.

decyzja-azbest

Jak widzimy w odpowiedzi graficznej którą umieściłem, Urząd Miasta umywa ręce i całą decyzyjność zrzuca na Wspólnoty Mieszkaniowe pisząc "w zależności od zgromadzonych na funduszu remontowym środków finansowych". Tajemnicą nie jest że Wspólnoty nie mają pieniędzy stąd ten tytuł "Program usuwania azbestu na lata 2016-2036"

Postanowiłem przeczytać po części ten bardzo obszerny materiał "Program usuwania azbestu" i wybrać interesujące fragmenty.

"Władze samorządowe, mając na uwadze zdrowie mieszkańców oraz prawo Unii Europejskiej podjęły działania w kierunku likwidacji tak niebezpiecznego odpadu, jakim jest azbest."

"Realizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasteczko Śląskie, będzie wymagać podniesienia wiedzy i świadomości mieszkańców odnośnie szkodliwości oraz niebezpiecznych skutków zdrowotnych, jakie mogą wystąpić w organizmie po ekspozycji na włókna azbestowe."

"Bezpieczne dla zdrowia i ludzi usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasteczko Śląskie oraz deponowanie ich na wyznaczonych składowiskach lub unieszkodliwianie innymi metodami, spełniającymi wymagania najlepszych dostępnych technik, a przez to wyeliminowanie ich negatywnego oddziaływania na zdrowie ludzi i środowisko naturalne."

A tak to wyglądało całkiem niedawno.

"Władze samorządowe, mając na uwadze zdrowie mieszkańców" wymieniały okna nie mając na uwadze zdrowia mieszkańców.

"Realizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasteczko Śląskie, będzie wymagać podniesienia wiedzy i świadomości mieszkańców" jednak wcześniej sami powinni się wyedukować w tym temacie.

A to jest najlepsze:

Bezpieczne dla zdrowia i ludzi usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasteczko Śląskie (..) spełniającymi wymagania najlepszych dostępnych technik, a przez to wyeliminowanie ich negatywnego oddziaływania na zdrowie ludzi i środowisko naturalne.

Firma była z Opola i na pytanie "wiecie że to jest azbest" pracownicy odpowiedzieli "wiemy, przecież widzimy jak się sypie".

A tu szokujące fakty o których dowiedziałem się jakiś czas temu od radnych.

Boczne ściany bloków przy ulicy Srebrnej 8 i 22 były demontowane kilka lat temu. Płyty azbestowe leżały przez wiele dni obok bloku. A teraz najgorsze. Dzieci bawiły się w tych miejscach a nawet rozwalały leżące elementy..

Łukasz Dudek