zachmurzenie umiarkowane
12°
czwartek
Raport o stanie gminy
23 czerwca 2021 r. | 20:35

W Biuletynie Informacji Publicznej dostępny jest raport o stanie Gminy Miasteczko Śląskie: RAPORT - KLIKNIJ TUTAJ

Podczas sesji w debacie nad raportem głos mogą zabierać mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust. 6, składa do przewodniczącego rady miejskiej pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy (sesja odbędzie się 25 czerwca 2021 r.). Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.