zamglenia
-3°
-6°
wtorek
Śląskie Orły Wolontariatu
18 października 2023 r. | 22:15

Województwo Śląskie ogłosiło tegoroczną edycję konkursu „Śląskie Orły Wolontariatu – Wolontariusz roku 2023”.

Konkurs skierowany jest do wolontariuszy, osób korzystających z ich pomocy, przedsiębiorstw, które realizują program wolontariatu pracowniczego, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych współpracujących z wolontariuszami i wspierających ruch woluntarystyczny w województwie śląskim.

Zgłaszać kandydatów mogą:

  •  organizacje pozarządowe, podmioty administracji publicznej, instytucje i inne podmioty uprawnione do współpracy z wolontariuszami zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  •  osoby fizyczne korzystające ze wsparcia wolontariusza/ organizacji pożytku publicznego,
  • inne osoby prawne i fizyczne, które bezpośrednio nie korzystają ze wsparcia wolontariusza/organizacji pożytku publicznego, a którym znane są dokonania nominowanego wolontariusza/ organizacji pożytku publicznego.

Zgłoszeni do udziału w konkursie mogą być: indywidualni pełnoletni wolontariusze oraz  organizacje pożytku publicznego związane z działalnością wolontariatu.

Zgłoszenia na formularzu dostępnym w załączonym linku należy dostarczyć do dnia 31 października br.

Za przebieg merytoryczny odpowiada Departament Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, email: slaskieorly@slaskie.pl tel: 32 77 40 383.

Więcej szczegółów na stronach www.ngo.slaskie.pl, a regulamin, formularze dostępne na BIP slaskie.pl