bezchmurnie
10°
niedziela
Spadek liczby ludności na Śląsku
28 lipca 2021 r. | 07:00

Na koniec 2020 r. województwo śląskie liczyło 4 492 330 mieszkańców (spadek o 0,6% r/r). W porównaniu z rokiem poprzednim liczba ludności zmniejszyła się w 112 gminach, wzrosła w 54 gminach, a w 1 gminie nie zmieniła się.

Dzięki trwającemu spisowi powszechnemu poznamy aktualny stan i strukturę ludności. W kolejnych latach wyniki spisu będą podstawą do obliczania (wraz z danymi o urodzeniach, zgonach i migracjach) bieżącego stanu populacji.

Nie czekaj i spisz się już dziś na https://spis.gov.pl/