zamglenia
-3°
-6°
wtorek
Ponad 420 tys. zł dla organizacji pozarządowych
25 czerwca 2017 r. | 10:47

Sprawozdanie ze współpracy Gminy Miasteczko Śląskie z organizacjami pozarządowymi za 2016 rok.

Na realizację zadań publicznych Urząd Miasta przeznaczył 382.000 zł.
Na współorganizację przedsięwzięć kulturalnych realizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury zostało wydane 41.935,30 zł.

Poniżej publikuję szczegółowe sprawozdanie.

źródło: BIP Miasteczko Śląskie

ŁUKASZ DUDEK