zachmurzenie duże
sobota
Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach przystąpiło do programu ELoGE
01 września 2020 r. | 07:00

Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach przystąpiło do programu Europejskiego Znaku Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym i ubiega się o ustanowiony przez Radę Europy, Europejski Znak Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym, w skrócie ELoGE.

Jednym z elementów procesu weryfikacji poziomu jakości zarządzania w jednostce samorządu jest pozyskanie opinii mieszkańców na temat działań podejmowanych przez samorząd i efektów realizacji usług publicznych.

W tym celu koniecznym jest zapewnienie wypełnienia on-line anonimowej ankiety przez odpowiednią liczbę mieszkańców powiatu. Ankieta dostępna jest pod adresem:

ANKIETA (kliknij tutaj)