zamglenia
środa
Test systemu alarmowego
22 listopada 2021 r. | 21:48

Zgodnie z § 8 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 07.01.2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r., poz. 96) informuję, że w dniu 23.11.2021 r. (wtorek) pomiędzy godziną 9:00 a 13:00 odbędzie się wojewódzki trening uruchamiania systemów  ostrzegania i alarmowania ludności (dźwięk ciągły, trzyminutowy – odwołanie alarmu).