mgła
10°
sobota
Test systemu alarmowego
29 lipca 2022 r. | 07:26

Zgodnie z § 8 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 07.01.2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r., poz. 96) informujemy, że 01.08.2020 r. (poniedziałek) o godzinie 17:00 odbędzie się krajowy trening uruchamiania systemów alarmowania ludności (dźwięk ciągły, trzyminutowy – odwołanie alarmu).

Trening będzie równocześnie upamiętnieniem obchodów 78. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.