zamglenia
-3°
-4°
sobota
Transmisja z Ratusza [na żywo]
24 lutego 2017 r. | 01:00

Dzisiaj o godzinie 11.00 w Ratuszu  odbędzie się XXV Sesja Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim. Całość spotkania będzie można zobaczyć na żywo  TUTAJ

1. Otwarcie Sesji
- stwierdzenie quorum
2. Przyjęcie protokołu z XXIV Sesji Rady Miejskiej.
3. Część informacyjna (sprawozdanie z działalności międzysesyjnej):
- sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej,
- sprawozdanie Burmistrza Miasta,
- sprawozdanie Przewodniczących Komisji.
4. Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.
5. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasteczko Śląskie na lata 2017-2027.
6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zasad wynajmowania mieszkaniowego zasobu Gminy Miasteczko Śląskie.
7. Projekt uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
8. Projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Miasteczku Śląskim.
9. Projekt uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej do dokonania zniszczenia dokumentów zgłoszeń kandydatów na ławników.
10. Projekt uchwały w sprawie udzielenia poparcia dla przedsięwzięcia pn.: "Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry - Zawiercie" realizowanego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
11. Projekt w sprawie wniosku do Ministra Środowiska o odstąpienie od wprowadzania zmian w ustawie Prawo Ochrony Środowiska dotyczących organizacji Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasteczko Śląskie.
13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasteczko Śląskie.
14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasteczko Śląskie.
15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasteczko Śląskie.
16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasteczko Śląskie.
17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasteczko Śląskie.
18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasteczko Śląskie.
19. Wnioski i interpelacje radnych.
20. Zakończenie obrad.

ŁUKASZ DUDEK