zamglenia
-3°
-4°
sobota
Tylko jedna oferta i wiele zastrzeżeń
11 marca 2018 r. | 11:54

Chciałbym Wam pokazać protokół z 25 czerwca 2015 roku. W tym czasie radni uchwalali projekt w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy sieci cieplnej.

Z protokołu wynika, że możemy mieć wiele wątpliwości. 

Radny Tomasz Respondek mówi, że ma kilka zastrzeżeń, ponieważ 17 czerwca na spotkaniu została przedstawiona tylko jedna oferta, czyli firma Veolia Południe.

Burmistrz na to odpowiedział, że właścicielem kotłowni jest Veolia. Odpowiedź Burmistrza była kłamstwem. Właścicielem kotłowni jest Huta Cynku Miasteczko Śląskie.

Kolejną interesującą sprawą jest wypowiedź radnego Dariusza Zoka. 

Radny twierdzi, że tego rodzaju umowy winny być prowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, więc w przypadku gdy nie było wykonane postępowanie, nie było zapytania, to mogą pojawić się wątpliwości.

Na to kierownik Celina Kaczmarska odpowiedziała, że to Gmina czerpie pożytki i przez to nie było potrzeby rozpisania konkursu przetargowego.

Również ciekawa odpowiedź, ponieważ firma Veolia czerpie korzyści finansowe.

Radny Zok pracuje w Urzędzie Miejskim w Tarnowskich Górach i jest tam głównym specjalistą BHP i PPOŻ (BHP).

Pomimo wielu wątpliwości wszyscy radni głosowali za.

Poniżej możecie zobaczyć fragment protokołu.

ŁUKASZ DUDEK