zachmurzenie duże
20°
18°
czwartek
Dlaczego Burmistrz ukrywa informacje?
10 maja 2017 r. | 19:44

Burmistrz Krzysztof Nowak kolejny raz przegrał przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym. Tym razem SKO w Katowicach uchyliło decyzję Burmistrza Miasteczka Śląskiego w sprawie odmowy udzielenia mi informacji publicznej, w zakresie zestawienia pracowników Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim z podziałem na wydziały/stanowiska wraz ze wskazaniem nazwy ukończonego kierunku studiów tego pracownika, wraz ze specjalnością oraz ewentualnie nazwą kierunku ukończonych studiów podyplomowych wobec osób zatrudnionych w Urzędzie Miasta.

Pan Nowak jak to ma w zwyczaju, nie ma zamiaru udostępniać niewygodnych informacji publicznych. W tym miejscu warto przypomnieć fragment pierwszego odmownego pisma które zostało wysłane przez Burmistrza na moją skrzynkę elektroniczną.

Cytuje: żądana informacja publiczna ingeruje w sferę prywatności.

Jeśli te śmieszne tłumaczenie zostało napisane przez mecenasa który pracuje w Urzędzie Miasta, to już wiemy kto powinien zostać zwolniony w pierwszej kolejności.

Urząd Miasta to nie sfera prywatna!

Poniżej decyzja SKO w Katowicach.

ŁUKASZ DUDEK