zachmurzenie umiarkowane
12°
czwartek
Umowy ubezpieczenia obowiązkowego w rolnictwie
08 stycznia 2024 r. | 17:29

Informujemy że, producenci rolni są zobowiązani do zawierania i wykonywania umów obowiązkowego ubezpieczenia upraw od określonego ryzyka wystąpienia skutków zdarzeń losowych w rolnictwie (tzw. „umowy ubezpieczenia obowiązkowego”). Szkody mogą być spowodowane m.in. przez: huragan, powódź, suszę itp.

Powyższy obowiązek wynika z ustawy art. 4 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 2500 z późn. zm.), oraz art. 1 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz.U. z 2019 r. poz. 477 z późn. zm.)

Zwracam się z uprzejmą prośbą o dostarczenie do tutejszego Urzędu  kserokopii polisy ubezpieczeniowej na rok 2024 gospodarstwa rolnego.

Kserokopię polisy można:

  1. wysłać pocztą na adres:

Urząd Miejski

  1. Rynek 8

42-610 Miasteczko Śląskie

  1. wysłać skan na maila:gmiejska@miasteczko-slaskie.pl

lub

  1. jeśli nie ma możliwości zrobienia kserokopii lub wysłania skanu, proszę podejść do Urzędu z oryginałem, na miejscu w Urzędzie zrobimy kopię.